Voor wie?

Wanneer kies ik voor relatietherapie?

Wanneer je relatie niet loopt zoals je wilt en je komt er samen niet meer uit, dan levert therapie een positieve bijdrage.
De therapeuten van Relatiehuis Rijnmond helpen jullie om de terugkerende patronen te ontdekken die tijdens de relatie zijn ontstaan, maar die niet meer goed werken.

De therapie waar wij mee werken (EFT) richt zich op emotie als krachtig middel tot verandering. Dat maakt dat je in staat bent om op een andere manier naar jezelf en de ander te leren kijken of je focus te verleggen.
 De sessies kunnen zowel met 1 therapeut als ook met twee therapeuten worden gedaan. Het voordeel van twee therapeuten is, dat je waarschijnlijk minder sessies nodig hebt en sneller tot de kern komt.

Relatietherapie kan worden ingezet bij:

  • vervreemding van elkaar
  • depressie
  • seksuele problemen
  • gebrek aan intimiteit binnen de relatie
  • onvrede met elkaar
  • overige problemen

Voor relatietherapie hoef je niet altijd met z’n tweeën te zijn, soms is je partner niet of nog niet gemotiveerd voor therapie. Ook dan is relatietherapie zinvol om te kijken wat je zelf kunt doen om je relatie te veranderen. Ook voor mensen bij wie het niet lukt om een relatie aan te gaan of te behouden is relatietherapie zinvol. Om te onderzoeken wat je mogelijkheden zijn, om te ontdekken wat je nodig hebt en om je te kunnen openstellen voor een relatie die bevredigend en duurzaam is.

Misschien voel je dat je klem zit in een ongelukkig huwelijk. Ook kan het zijn dat je twijfelt, of je wel met hem of haar door moet gaan? Of loop je steeds weer tegen dezelfde soort partner aan en wil je dit patroon doorbreken. In het relatiehuis krijg je inzicht en helderheid in de manier waarop jij in relaties staat en hoe je dit kan veranderen.

Wanneer kies ik voor individuele therapie?

Individuele therapie is zinvol als je niet lekker in je vel zit  en het niet goed lukt om hier zelf uit te komen. Je hebt het gevoel rond te blijven draaien in cirkels. De therapie kan gaan over ingrijpende levenservaringen of psychische klachten, maar ook om een luisterend oor en een goed gesprek. In samenwerking met de therapeut ga je onderzoeken hoe je communiceert, wat je patronen zijn, waar je krachten liggen en wat je valkuilen zijn.

Meer lezen over individuele therapie

Wanneer kiezen we voor systeemtherapie?

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie die gericht is op relaties tussen mensen. De term ‘systeem’ verwijst naar het feit dat iedereen deel uitmaakt van sociale systemen, zoals een gezin, schoolklas of buurt. In een sociaal systeem beïnvloeden mensen elkaar: gedachten, gevoelens, verwachtingen en gedragingen ontstaan in wisselwerking met anderen uit de omgeving. Dit is een complex proces waarbij misverstanden en problemen kunnen ontstaan: partners kunnen ruzie krijgen over tegenstrijdige wensen en verlangens, een kind kan schoolangst ontwikkelen na de echtscheiding van ouders of een gezin worstelt met de psychische problemen of ziekte van een gezinslid.

Neem contact op

IStock 1316201912

Kies op het juiste moment voor relatietherapie

Relatietherapie helpt om zicht te krijgen op onderliggende patronen en deze samen te doorbreken. Hierdoor krijgt de relatie een nieuwe kans.