Systeemtherapie

Wat is systeemtherapie?

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie die gericht is op relaties tussen mensen. De term ‘systeem’ verwijst naar het feit dat iedereen deel uitmaakt van sociale systemen, zoals een gezin, schoolklas of buurt. In een sociaal systeem beïnvloeden mensen elkaar: gedachten, gevoelens, verwachtingen en gedragingen ontstaan in wisselwerking met anderen uit de omgeving. Dit is een complex proces waarbij misverstanden en problemen kunnen ontstaan: partners kunnen ruzie krijgen over tegenstrijdige wensen en verlangens, een kind kan schoolangst ontwikkelen na de echtscheiding van ouders of een gezin worstelt met de psychische problemen of ziekte van een gezinslid.

Wie is er nog meer betrokken tijdens groepstherapie?

Tijdens systeemtherapie of gezinstherapie focust de therapeut zich op de manier waarop mensen met elkaar omgaan en communiceren, maar ook op de mogelijke invloed van omgevingsfactoren als school, werk, buurt, religie en cultuur. Vaak is ook sprake van patronen die zich door de generaties heen kunnen herhalen. Samen met cliënten wordt onderzocht waar hun klachten of problemen mee te maken hebben en wie er bij de groepstherapie kan worden betrokken om bij te dragen aan veranderingen (bijvoorbeeld familieleden, leerkrachten, andere hulpverleners). Niet het zoeken naar oorzaken staat daarbij centraal, maar het zoeken naar mogelijkheden.

Het doel van systeemtherapie is het versterken van de onderlinge relaties en het samen zoeken naar oplossingen. In de gesprekken tijdens groepstherapie kan de nadruk liggen op het veranderen van de omgang met elkaar (interactiepatronen) of op het veranderen van de manier waarop tegen het probleem wordt aangekeken (betekenisgeving). Een systeemtherapeut staat niet alleen stil bij problemen, maar heeft ook oog voor de veerkracht van een systeem en stimuleert cliënten bij het zoeken naar eigen oplossingen. Bronnen van steun in de omgeving van de cliënt worden actief gezocht en benut.

Wanneer kies je voor systeemtherapie?

  • Wanneer jullie niet op een lijn zitten over opvoeding van de kinderen.
  • Relatietherapie kan helpen bij problemen in een samengesteld gezin.
  • Groepstherapie bij depressie of verlies bij een gezinslid
  • Rouwverwerking.
  • Ruzie tussen familieleden.
  • Herstellen van onderlinge relaties en het verbeteren van de communicatie. 

Hoe gaat gezinstherapie in zijn werk?

Systeemtherapie of gezinstherapie in Rotterdam werkt aan het herstellen van de relaties binnen een groep mensen. Het doel is om elkaar beter te leren begrijpen, elkaar positief te leren beïnvloeden en te ondersteunen waardoor de balans hersteld wordt. Dit gebeurt door met elkaar in gesprek te gaan.

Het eerste gesprek is gratis en vrijblijvend en dient ter kennismaking. Met systeem- of gezinstherapie in Rotterdam onderzoeken we samen de mogelijkheden om met elkaar aan de slag te gaan.

Wil je samen met een expert praten over systheemtherapie, gezinstherapie of over een ander onderwerp? Relatiehuis Rijnmond helpt graag.

Neem contact op

IStock 1316201912

Kies op het juiste moment voor relatietherapie

Relatietherapie helpt om zicht te krijgen op onderliggende patronen en deze samen te doorbreken. Hierdoor krijgt de relatie een nieuwe kans.