Relatietherapie volgens het EFT model

Bewezen relatietherapie.

  • De eerste stappen zijn gericht op de-escalatie.
  • Daarna volgt inzicht in de manier waarop problemen in stand gehouden worden.
  • Weten wat je doet, veranderen in anders doen en voelen.
  • De laatste stappen zijn gericht op het bevestigen en handhaven van nieuwe gedragingen en gevoelens.