Wanneer kies ik voor individuele therapie?

Individuele therapie wordt altijd vanuit een systemisch standpunt bekeken

Individuele therapie is zinvol als je niet lekker in je vel zit  en het niet goed lukt om hier zelf uit te komen. Je hebt het gevoel rond te blijven draaien in cirkels. De therapie kan gaan over ingrijpende levenservaringen of psychische klachten, maar ook om een luisterend oor en een goed gesprek. In samenwerking met de therapeut ga je onderzoeken hoe je communiceert, wat je patronen zijn, waar je krachten liggen en wat je valkuilen zijn.

Onderwerpen voor therapie kunnen zijn:

  • Omgaan met verlies.
  • Vragen over zingeving.
  • Je niet verbonden voelen met belangrijke anderen.
  • Relaties, familie en gezin.
  • Levens en gezinsfases, ouder worden, kinderen de deur uit, scheiding etc.
  • Identiteitsvragen: wie ben ik en wat wil ik eigenlijk?
  • Gevoel te kort te schieten.
  • Geen vreugde meer kunnen ervaren.

Dit zijn zo een aantal onderwerpen die in therapie besproken kunnen worden. In een gratis intakegesprek maak je samen met je therapeut of de verwachtingen en gestelde doelen overeen komen. Daarna maak je samen met de therapeut een plan van aanpak om zo efficiënt mogelijk aan de gestelde doelen te kunnen werken.