Gezinstherapie

Gezinstherapie is een vorm van psychotherapie die zich richt op relaties tussen mensen. Iedereen maakt deel uit van sociale systemen, zoals een gezin. Binnen het gezin beïnvloed je elkaar: gedachten, gevoelens, verwachtingen en gedragingen ontstaan in wisselwerking met anderen uit je omgeving. In deze situaties kunnen misverstanden en problemen ontstaan. Partners krijgen ruzie over andere wensen en verlangens, een kind ontwikkelt schoolangst na de echtscheiding van ouders of een gezin worstelt met de psychische problemen of ziekte van een gezinslid. 

We praten gezamenlijk over de problemen binnen het gezin en komen ook samen tot een oplossing. Bij Relatiehuis Rijnmond gaan we uit van de kracht en mogelijkheden van het gezin. Hechte relaties zijn de basis van een stabiel, zorgzaam en meelevend gezin. Ieder gezinslid heeft een eigen invloed op de manier waarop een eenheid wordt gevormd. We bekijken hoe deze overkomt op de rest van het gezin. Vanuit daar kunnen we toewerken naar verandering.

IStock 1339226421

Aanpak gezinstherapie

Na het eerste contact plannen we een intakegesprek. Tijdens de eerste afspraak maken we verder kennis en verkennen we samen jullie vraag. Ik vertel over de therapie en er is gelegenheid tot vragen. Het eerste gesprek is gratis en vrijblijvend. Na het gesprek bepalen jullie zelf in alle vrijheid of jullie door willen gaan.

Tijdens gezinstherapie wordt de focus gelegd op de manier waarop personen met elkaar omgaan en communiceren. Daarin houden we rekening met de invloed van omgevingsfactoren zoals school, werk, buurt, religie en cultuur. We zien vaak dat patronen zich door generaties heen herhalen. Samen onderzoeken we de kern van de klachten of problemen en bepalen we wie eventueel aansluit bij de gezinstherapie. Niet het zoeken naar oorzaken staat daarbij centraal, maar het zoeken naar mogelijkheden.

Het doel van gezinstherapie is het versterken van de onderlinge relaties en het samen zoeken naar oplossingen. In de gesprekken kan de nadruk liggen op het veranderen van de omgang met elkaar (interactiepatronen). Anderzijds ook op het veranderen van de manier waarop tegen het probleem wordt aangekeken (betekenisgeving). We staan niet alleen stil bij problemen, maar hebben ook oog voor de veerkracht van het volledige gezin. Ik stimuleer je bij het zoeken naar eigen oplossingen. Steun uit je omgeving wordt actief gezocht en toegepast voor een duurzame oplossing.  

Wanneer gezinstherapie?

  • Onenigheid over de opvoeding van de kinderen
  • Problemen binnen een samengesteld gezin
  • Gezinstherapie bij depressie of verlies van een gezinslid
  • In de fase van rouwverwerking
  • Ruzie tussen familieleden
  • Herstellen van relaties en verbeteren van de communicatie

Direct starten met gezinstherapie

Gezinstherapie bij Relatiehuis Rijnmond in Rotterdam draagt bij aan het herstellen van de relaties binnen een groep. We werken samen naar het doel toe: elkaar beter begrijpen, elkaar positief beïnvloeden en ondersteunen waardoor de balans wordt hersteld. Alles begint bij goede communicatie. Het eerste gesprek is gratis en vrijblijvend en dient ter kennismaking. Met gezinstherapie onderzoeken we samen de mogelijkheden om met elkaar aan de slag te gaan.

IStock 1385631628