Gezin & gezinstherapie

Bij gezinstherapie ligt de focus op groei en een succesvol herstel van de verbinding met elkaar. Zo kom je als gezin weer in balans en keert de rust terug. Elk huisje heeft zijn kruisje gaat het gezegde. Elk gezin gaat door moeilijke periodes, maar soms blijft de situatie onveranderd en is de oplossing ver te zoeken. Dan kan gezinstherapie bij Relatiehuis Rijnmond een oplossing bieden. Deze vorm van therapie is er voor ouders en hun kinderen. We werken samen toe naar herstel van communicatie en onderlinge verbindingen, zodat iedereen kan bijdragen en zich gehoord voelt.

RelatiehuisRijnmond 5239

Gezinstherapie voor meer verbinding

Emoties zijn de basis van gezinstherapie. Wat speelt er binnen het gezin en waar liggen  de behoeften, verwachtingen en verlangens. Ik bied ondersteuning en begeleiding, zodat ruimte ontstaat om gehoord en gezien te worden. Zo gaan we elkaar steeds beter begrijpen en opnieuw leren kennen. Er wordt goed gekeken naar jullie specifieke gezinssituatie en waar de krachten en valkuilen liggen. Wanneer nodig, kunnen ook andere personen vanuit de omgeving worden betrokken bij de therapie. Na afloop van de therapie ervaren ouders en kinderen een stevige verbinding en ontstaat meer vertrouwen. 

Gezinstherapie is een uitkomst bij:

  • Behoefte aan een hechtere band
  • Verminderen van stress en spanning
  • Opbouwen samengesteld gezin
  • Bij ziekte, overlijden en echtscheiding
  • Opvoedmoeilijkheden bij 1 of meerdere kinderen
  • Werk- of schoolgerelateerde problemen
  • En meer situaties/problemen
IStock 1316201912

Kiezen voor relatietherapie is altijd kiezen voor een betere toekomst.

Relatietherapie helpt om zicht te krijgen op onderliggende patronen en deze samen te doorbreken. Hierdoor krijgt de relatie een nieuwe kans.